„DZIAŁAMY NA RZECZ POSTĘPU W MEDYCYNIE I UDOSTĘPNIAMY LEKI BOIRON JAKO ROZWIĄZANIA TERAPEUTYCZNE SKUTECZNE I UŻYTECZNE DLA KAŻDEGO PACJENTA.”

 
A |A |A |A

Czym jest homeopatia?

HOMEOPATIA = stosowanie leków homeopatycznych

Homeopatia jest formą farmakoterapii polegającą na stosowaniu leków przygotowanych metodą homeopatyczną opisaną w farmakopei.

Farmakopea jest to zbiór wymagań jakościowych oraz metod badania produktów leczniczych, ich opakowań oraz surowców farmaceutycznych

Homeopatyczna metoda przygotowania leku polega na otrzymaniu substancji aktywnej poprzez rozcieńczanie i dynamizację materiału wyjściowego, a następnie połączenie jej z podłożem.

Homeopatia jest komplementarną częścią medycyny, uznaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz kraje Unii Europejskiej. Ponad 200 000 lekarzy na świecie zaleca leki homeopatyczne w codziennej praktyce, a stosuje je prawie 400 milionów pacjentów w blisko stu krajach.

Nazwa homeopatia wywodzi się od greckich słów: homois, co znaczy podobny i pathos, czyli cierpienie. Istotą leczenia homeopatycznego jest pobudzanie organizmu do uzyskania naturalnej, wewnętrznej równowagi, tzw. homeostazy dynamicznej.

Homeopatia jest jedną z dziedzin medycyny, praktykowaną przez lekarzy na całym świecie i może być zalecana jako samodzielna terapia lub razem z innymi lekami.

Podstawy homeopatii

Leczenie homeopatyczne opiera się na zasadzie podobieństwa i polega na stosowaniu leków zawierających bardzo małe dawki substancji aktywnych, które w dawkach większych wywołują u osoby zdrowej objawy podobne do objawów chorobowych obserwowanych u pacjenta. Oznacza to, że ta sama substancja aktywna podana w dużych dawkach wywołuje u człowieka zdrowego objawy choroby, zaś podana w minimalnych dawkach może tę chorobę wyleczyć.

Wysokie rozcieńczenia leków homeopatycznych w naturalny sposób pobudzają organizm do walki z chorobą, wzmacniając jego wewnętrzne siły odpornościowe.

Homeopatia od początku rozwijała się w oparciu o doświadczenie kliniczne, a wskazania lecznicze leków homeopatycznych zostały ustalone na podstawie kryteriów przyjętych w farmakologii, to jest w oparciu o:

  • dane toksykologiczne i farmakologiczne użytych do ich produkcji substancji
  • wyniki badań doświadczalnych
  • obserwacje kliniczne lekarzy stosujących te leki w codziennej praktyce.

Więcej informacji eksperckich jest dostępnych na stronie Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej.

LEKI I KOSMETYKI

Wyszukaj lek lub kosmetyk