„DZIAŁAMY NA RZECZ POSTĘPU W MEDYCYNIE I UDOSTĘPNIAMY LEKI BOIRON JAKO ROZWIĄZANIA TERAPEUTYCZNE SKUTECZNE I UŻYTECZNE DLA KAŻDEGO PACJENTA.”

 
A |A |A |A

Nota prawna

Jakiekolwiek zastosowanie leku powinno być poprzedzone zapoznaniem się z ulotką bądź konsultacją z lekarzem lub farmaceutą.

Boiron sp. z o.o. zastrzega, że żadnej informacji zamieszczonej w serwisie www.boiron.pl nie należy rozumieć jako sugestii, że:

  • możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu chirurgicznego;
  • nawet osoba zdrowa przyjmująca lek poprawi swój stan zdrowia;
  • nieprzyjmowanie leku może pogorszyć stan zdrowia danej osoby;
  • produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym;

Boiron sp. z o.o. zastrzega, że żadnej informacji zamieszczonej w serwisie www.boiron.pl nie należy traktować jako zapewnienia, że przyjmowanie leku gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym, a także że skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia.

LEKI I KOSMETYKI

Wyszukaj lek lub kosmetyk