Kontakt

BOIRON Sp. z o.o.

ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa
NIP: 951-20-63-379

 

tel.:  22 702 66 70

sekretariat@boiron.pl

 

 

 

Kontaktmask

Dział sprzedaży i obsługi klienta

tel.: 22 702 66 60

zamowienia.boiron@boiron.pl

 

Dział marketingu

marketing@boiron.pl

 

Dział PR i relacji z prasą

informacjadlamediow@boiron.pl

 

Dział HR

kariera@boiron.pl

Reklamacje

reklamacje@boiron.pl

 

Informacja o leku

informacjaoleku@boiron.pl

 

Zgłaszanie działań niepożądanych 

ndl@boiron.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Konrad Wieczorek

iod@boiron.pl

Kontaktymask

Regon: 014873510, NIP: 951-20-63-379 KRS: 0000152333 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 10 099 000,00zł